Random header image... Refresh for more!

Apories de la vida quotidiana

Llibre d’en Nemrod Carrasco, interresant i curiòs, de qual podeu veure un comentari aquí.

Sigui útil! Salut!

Març 11, 2018   No Comments