Random header image... Refresh for more!

Posts from — Abril 2019

Paraula i vida 2019

Llibret original, “L’Evangeli comentat cada dia”, de petit format, publicat per Claret, amb l’encert que pots llegir els comentaris dels evangelis relitzats per les monges Benedictines de Montserrat.

Petit tamany, vers clar i serè, interpretació valenta i entenedora…una gran troballa.

Sigui útil! Salut!

Abril 9, 2019   No Comments