Random header image... Refresh for more!

Diari espiritual, un any amb Gandhi

Avui, 3 de març: “Abans de sembrar, és necessari arrencar la mala herba“.

Jo ho enfoco tot valorant la importància de netejar el nostre cor i vida interior de rancúnies, odis, prejudicis…perque la llavor de la veritat i pau arreli en cadascú.

Com a complement un llibre: “Les emocions i la salut , de D.Goleman, que tracta de diàlegs amb el Dalai Lama sobre el budisme i les ciències del cervell.

Sigui útil! Salut!

1 comment

1 Carles { 03.03.08 at 10:32 am }

Abans de fer germinar res de nou, cal desfer-se de tot allò que podria dificultar la crescuda.

Jo també ho enfoco com tu, no podem construir res nou, sense eliminar els obstacles que podrien entorpir els esforços i les ganes de començar un nou projecte.
Hem d’arrencar els mals hàbits, els automatismes conductuals,… i preparà la terra perquè sigui fecunda.

Una frase que va molt en la línia d’avui i que em va molt bé per enfocar les coses i arrancar la mala herba que pot créixer és la següent:

La vida és a cada instant allò que no pot deixar de ser. Declara-li la pau.
Aleshores només la compassió serà la font de totes les teves accions.

Salut!

Leave a Comment