Random header image... Refresh for more!

Una narració de la història

Aquest és el títol d’un llibre editat el juny-2009 dins la colecció Dossiers per entendre el món, publicat per Intermón Oxfam, d’en Riccardo Petrella, que us recomano.

L’autor analitza la “narració dominant” de la història, el capitalisme liberal, i demostra que la construcció d’un món diferent, més just i solidari, passa per inventar-se una altra manera de veure les coses, per possar per davant de tot els principis de humanitat, solidaritat, pau, dret a la vida…i respectar el nostre bé comú, que és la Terra. “Es fa camí, caminant…”

Fa una anàlisi del que ell anonema “teologia universal capitalista”, dona unes dades mundials de fam, pobresa, tràfic d’armes i drogues, guerres, exploració de recursos, etc…esfereïdores, i acaba amb unes conclusions fonamentades amb la esperança…i que obliguen a fer-nos la pregunta personal de saber de quin costat estem.

Sigui útil! Salut!

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment