Random header image... Refresh for more!

Plantem-nos!

He rellegit aquest llibre , escrit per en Lluis Busquets i en Ll.MªXirinacs, comprat a Palaplantem1.gifmós el setembre del 2000, i que no perd vigència (excepte per certes dades numériques que es van inflant en negatiu), que parla de l’estat de les coses al món d’avui i els seus efectes ideològics, politicoeconòmics, socials, ecològics, i del que podem fer contra aquest estat actual de les coses.

Senzill i entenedor, ajuda a tenir una visió més global del problema mundial que ens cau al damunt i que tots patim i hem d’afrontar.
Sigui útil! Salut!

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment