Random header image... Refresh for more!

Àngels i robots

Llibre d’en Jordi Pigem, editat per Viena Edicions, XXV Premi de la Fundació Joan Maragall. subtitulat com “La interioritat humana en la societat hipertecnològica“, amb un brillant epíleg de David Jou.

Contraportada.- “On ens porta l’embranzida de l’explosió tecnològica dels darrers temps? És la demostració del progrés de la modernitat o el símptoma d’un procés deshumanitzador?

Amb aquest llibre, Jordi Pigem ens convida a reflexionar en profunditat sobre la condició humana actual i sobre el paradigma tecnocràtic que avui amenaça tant la interioritat humana com la sostenibilitat. I ho fa centrant-se en les reflexions de l’encíclica Laudato si’ i d’un ventall de pensadors que han desenvolupat una visió crítica de les tendències deshumanitzadores que creixen en el món d’avui, des de filòsofs i teòlegs com Romano Guardini i Raimon Panikkar fins a diverses veus contemporànies. En sorgeix un clam per una transformació completa de la nostra mirada sobre el món i sobre el nostre lloc en aquest, en una transformació integradora que ens permeti participar més plenament en la realitat sencera: la humanitat, la natura, l’infinit”.

Sigui útil! Salut!

Març 31, 2017   No Comments

Calendari 2009- 17 de juliol

Avui: “Ens hem capficat tant en l’arbre del bé i del mal, que ens hem oblidat de l’arbre de la vida” (Raimon Panikkar)

Santoral: Aleix, Marcel·lina

Sigui útil! Salut!

Juliol 17, 2009   1 Comment

Diari espiritual, un any amb Gandhi

Avui, 10 de gener: “Dono a la paraula religió (dharma) el seu sentit més universal. La veig com a coneixement d’un mateix i plenitud interior“.

Avui la frase ens porta a reflexionar sobre el sentit de la religió i les religions en el món, de molta actualitat 60 anys després. L’enfoc gandhià de relligar el coneixement d’un mateix i el sentit (plenitud interior) de la seva vida, és el més encertat per mi. He trobat aquest dossier sobre religions, que ajuda a comprendre la experiència religiosa, el fet religiós i el diàleg entre religions en el món, també he trobat aquest article sobre els llibres sagrats de les diferents religions del món, on Marcelo Barros ens parla del “Déu de tots els noms”, i per mireu aquest post sobre els 99 noms de Déu de la tradició islàmica. La reflexió de tot plegat, com sempre, porta a les dues cares de la moneda, la religió és l’aspiració íntima que dona sentit a la vida de cada ésser humà arreu del món, o la religió pot portar a la violència més sagnant i ferotge mai vista…prou exemples en tenim. De cadascú depén…ja direu!

La troballa d’avui: el bloc Espai de llibres, de la biblioteca Ca n’Altimira de Cerdanyola del Vallés, que va de llibres, novetats, guies de lectura, enllaços a blocs literaris, etc…interessant i útil!

Sigui útil! Salut!

Gener 10, 2009   1 Comment

Diari espiritual, un any amb Gandhi

Avui, 28 de juliol: “Aquell que cerca la pau ha de mirar en el seu interior“.

Un gran consell, sobretot en aquest món de brogit, superficialitat i aparença exterior, de “cartró-pedra” buit de contingut i sentit, intoxicat d’esport i política d’aparador. Com diu en Jaume Soler i Lleonart en aquest article sobre on cal cercar la pau: “n’estic ben convençut, només el coneixement que ve del nostre interior pot guiar-nos a la veritable comprensió del que és la vida, la felicitat i la pau. Treballar des de dins nostre , aprofundir en l’autoconeixement, aprendre a manejar els nostres sentiments, practicar les nostres creences i valors pot ser un camí vàlid de millora personal que acabi incidint en un canvi de valors de la nostra societat. Potser, en el fons, la felicitat i la pau només depenguin de la serenitat de la nostra consciència”.

La troballa d’avui: una web sobre desarmament mundial, Armas bajo control, amb documents, mapes, articles i informació sorprenent del negoci de les armes. Recomanable!

Sigui útil! Salut!

Juliol 28, 2008   3 Comments

Diari espiritual, un any amb Gandhi

Avui, 27 d’abril, Sta. Montserrat: “Si aspirem a allò just, per què recòrrer a mitjans injustos?“.

És el gran tema de debat del fi i els mitjans, tractat per la filosofia, l’ètica, la política i les religions. Per al Mahatma és un punt cabdal per portar una vida plena i arribar a bon port, el fet de vetllar per la honradesa i rectitud dels mitjans, ja que en ells està el fi també. Mai el fi justifica els mitjans…cal recordar allò de “…la pau és el camí”, potser la sentència més coneguda d’ell.

Gandhi diu: “el fi está en els mitjans com l’arbre està en la llavor”, no es poden separar els fins dels mitjans, i aquests deuen estar guiats per criteris morals, i diu també que “es recull exactament el mateix que es sembra”.

Per agafar força i esperança, us proposo llegir aquest Manifest a favor de la vida, de la pau i de la igualtat.

Una troballa: l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i un llibre “Iniciació als Veda” de Raimon Panikkar.

Sigui útil! Salut!

Abril 27, 2008   3 Comments